Jalka (august 2015) by Jalka - Issuu

Küprose jalgpalluri keskmine palk

Küprose jalgpalluri keskmine palk

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Infojulgeolek on julgeoleku üks liike, võimalik et mõistena mahukam kui rahvusvaheline julgeolek ja avalik julgeolek, kuid kindlasti sisukam, sest informatsioon on mõistusliku elu ühine alus. Sellele vaatamata erineb igas riigis käibel olev infovahetus. Riigi infojulgeoleku elementideks on identiteet ja informatsioonilise enesemääramise õigus, mida iga rahvas püüab ohtude vastu kaitsta. Kuna ohutut arengut ei ole olemas, siis on aktuaalne ka infojulgeolek, mida teostatakse erinevate meetoditega. Seega, kui me räägime infojulgeolekust, siis me räägime vähemalt kahest elemendist, mille olemus tuleks  veidi selgemaks määratleda.

Tundub, et riigiasjades avalduv enesekriitika  kuulub olemuslikult ebakvaliteetse kriitika hulka. Riigi teema puudutab kogu ühiskonda, see tähendab ka neid ühiskonna liikmeid, kes ei ole parajast valitsejad, aga samuti neid, kes ei ole koondunud valitsusvälistesse organisatsioonidesse ja opositsioonilistesse erakondadesse. Valitsusvälised organisatsioonid ja opositsioon on tegelikult süsteemi osa ja nende kriitika on tegelikult enesekriitika, kus väljapakutavad lahendused tuginevad vältimatult valitsejate vigade ratsionaalsele otsimisele ja leidmisele.

Jalka (september 2017) by Jalka - Issuu

Riigi peamine ülesanne on järelikult hoida elavana igavese tõsielu tuld. Kui põhiseaduse muutmise eesmärk ei ole tuletatud rahva tegelikust identiteedist, siis on tegemist eesmärgiga eesmärgi pärast.  Näiteks kui inimesed tahavad postiteenust ja haridusasutusi võimalikult kodukoha lähedal, siis riigiametniku seisukoht, et väikese tulubaasiga on võimatu saada kvaliteetset teenust kodu lähedal, võib õige olla statistiliselt ja formaalset, olles sisuliselt siiski vale. Infojulgeolek kvalifitseerub esitatud kaalutlustel üheks  lihtsaks lõkkeks.

September | 2011 | Persona in fieri

Seadusandluses ja õiguses on siiski olemas oma tee, seda kinnitab õiguse olemus, ühiskondlik käitumisnormide kogum, ja seaduse adressaat, piiramatu arv isikuid. Käitumisnormide kogumis ei sisaldu üksnes seadusandja tahe kui suhe, mis on käsiteldav riigi identiteedi primitiviseerimisena, vaid ka vabaduse staatus, st piiramatul arvul olukordade positiivseks muutumise võimalusi. Meeldetuletamise korras: demokraatia mõiste kõrval, mida sobib kasutada nii orjandusliku kui kommunistliku olukorra korral, eksisteerib ka vabaduse mõiste.

Tõnisson Raplas

Tundub, et suhtumine on küll kõige tähtsam, kuid  see saab kuidagi meie elu mõjutada üksnes seadusandluse kaudu. Seadusandluses, eriti halduses, aga valitseb tänapäeval primitivism. Küsimus ei ole ülereguleerimises, vaid valitsevates teadvuseseisundites. Isiklikult ei ole küsimus pessimismis, vaid samade tendentside jätkumises, mille juured peituvad ühepartei demokraatias. Isiklikult ei ole küsimus ka isiklikus õnnes, mis mõnikord pannakse riigiasjadega ühte patta, vaid solvavas primitivismis, mis valitseb suhtumises riigi tasandil.

Tunnetades kirjeldatud nähtuse mõju riigi infojulgeolekule, või ka mitte tunnetades, kuid igal juhul on infojulgeoleku põhimõtet järgitud jõustunud Kriminaalmenetlusseadustiku muudatustega, millest üks on mõistlik menetlusaeg. Lisaks juba varem kehtinud kohtuliku menetluse katkematuse põhimõte. Katkematuse ja mõistliku menetlusaja põhimõtet tuleks aga rakendada ka tsiviilelus. Liiga palju on endiselt vastutuse hajutamist, mentaalset jooksutamist ja liiga vähe riigikorralduslikku sisemist veendumust.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar