Trtkarmsex | - Seksikate inimeste kohtumispaik

Iq vip olek

Iq vip olek

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Aruannet ei saa kinnitamiseks saata, kui korralduse vormistamisel valitu= d t=C8=B6=C8=B6suhe ei ole enam kehtiv. Aruande kinnitamisel =C8=B6eldakse = "Aruannet ei saa kinnitada, kuna t=C8=B6=C8=B6suhe ei ole enam keht= iv. Aruandel oleva t=C8=B6=C8=B6suhte muutmiseks p=C8=B6=C8=B6rduge kasutaj= atoe poole." (vt joonis). Kasutajatoe kontaktid on leitavad siseveebist.

Aruannet ei saa kinnitamiseks saata, kui l=C8=A9hetataval on l=C8=A9hetu= sega kattuv puhkus, haigus v=C8=B5i t=C8=B6=C8=B6lepingu peatamine. Aruande= kinnitamisel =C8=B6eldakse " Aruannet ei sa= a kinnitada, kuna l=C8=A9hetusega kattub [oleku nimetus]! " = (vt joonis). Aruande kinnitamiseks tuleb vastav olek katkestada.

ETV | ERR

L=C8=A9hetusaruannet ei saa kinnitamiseks saata enne l=C8=A9hetuse viima= st toimumisp=C8=A9eva. Kui l=C8=A9hetuse l=C8=B5pp ei ole veel k=C8=A9es, = =C8=B6eldakse aruande kinnitamiseks saatmisel "Aruannet ei saa kinn= itada, kui l=C8=A9hetus ei ole l=C8=B5ppenud." (vt joonis). Sellis= e juhul tuleb =C8=A9ra oodata l=C8=A9hetuse viimane p=C8=A9ev v=C8=B5i kui = l=C8=A9hetus on l=C8=B5ppenud varem, muuta =C8=BCldandmetes =C8=A9ra l=C8=A9hetuse toimumisaeg.

Synergy Sports Technology - HOME

=C8=9Che p=C8=A9eva eest on lubatud maksta p=C8=A9evaraha kuni maksimaal= ses m=C8=A9=C8=A9ras 55 v=C8=B5i 87 eurot. Kui =C8=BChe p=C8=A9eva eest sis= estatud m=C8=A9=C8=A9r on vastavalt m=C8=A9rgitud maksimaalsele m=C8=A9=C8= =A9rale suurem kui 55 v=C8=B5i 87, ei saadeta aruannet kinnitamiseks ja kuv= atakse teade "Sisestatud =C8=BChe p=C8=A9eva m=C8=A9=C8=A9r on liig= a suur! Lubatud on kuni 87." v=C8=B5i " Sisestatud =C8=BChe p=C8=A9eva m=C8=A9=C8=A9r on liiga suur! Lubatud o= n kuni 55. " vt joonis).

Avaneb vaheleht (vt joonis), millel k=C8=BCsitakse, kas aruandega kaasne= b kaaskiri v=C8=B5i mitte. Kui on vaja kaas= kirja , millel k=C8=BClge paberil kuludokumendid kinnitada, vajutage = nupule Aruandega kaasneb kaaskiri. Kui paberil kuludokumen= te ei ole, siis vajutage nupule Kaaskirja ei ole. Kaaskirj= ast ja selle v=C8=A9lja tr=C8=BCkkimisest lugege vajadusel t=C8=A9psemalt j= uhendist " Kaaskirja v= =C8=A9lja tr=C8=BCkkimine ".

We and our partners use Cookies and non-sensitive data to personalize your experience, measure audience and provide personalized advertising.
You can consent to the use of this technology or manage your settings to fully control the data collected and processed.

Kui p=C8=A9evaraha reale sisestatud p=C8=A9evade arv on suurem kui l=C8= =A9hetuse kestus p=C8=A9evade j=C8=A9rgi, ei saadeta aruannet kinnitamiseks= ja kuvatakse teade "Kulul "." on sisestatud p=C8=A9evade arv suu= rem kui l=C8=A9hetuse kestus!" (vt joonis). Kui p=C8=A9evaraha p= =C8=A9evade arv on =C8=B5ige, tuleb muuta p=C8=A9evade arv =C8=B5igeks ka l= =C8=A9hetusaruande =C8=BCldandmetes v=C8=A9ljal "L=C8=A9hetuse kest= us" (vt vajadusel juhendit " L=C8=A9hetuse kestus ja selle muutmine ").

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar