Lisaleht Koduloolane: Ajalooliste valikute aasta

Valikute ajaloo otsing

Valikute ajaloo otsing

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Poolteist kümnendit tagasi hakkasin tegema teist kogu, hankides ajaloo ja üldse ühiskonna-alaseid üldkoolide õpikuid Läänest, kust ja kuidas aga sain, abiks endised ja tollased õpilased ning üldse tuttavad. Kogu, mis küll säilinud üksnes osalt, sest sundüürnikuna ei jaksanud seda ühest kohast teise kolida.

Jüri Ojamaa ja „Loomingu Raamatukogu” — Looming

Jüri Ojamaa panus eesti tõlkekirjanduse rikastamisse on olnud hindamatu nii tõlkijana kui ka kirjastajana. Visa töömees on puhkuse auga ära teeninud. Edasi kestev „Loomingu Raamatukogu” jääb teda tänulikult mäletama.

Toomas Jürgenstein: õpilase valikud - Sotsiaaldemokraadid

Helsingi kesklinn. Noormees tulistab valimatult inimesi. Tegemist ei ole islamistist terroristiga. Tulistajaks on hoopis noor soomlane Aslak õilsa eesmärgiga avada inimeste silmad ümbritsevate keskkonnaprobleemide üle. Raamatu oluliseks sõnumiks ongi inimkonna globaalne vastutus meie planeedi käekäigu üle.

Kuidas hinnata Eesti ajaloo käsitlust gümnaasiumiõpikutes

Raamat jaotub aastate kaupa peatükkideks, kusjuures peatükkide vahe võib olla ka kümmekond aastat. Igas peatükis kirjeldatakse küll üksikut olulist hetke, kuid antakse ühtlasi fragmentaarselt teada, mis on vahepeal juhtunud. Tegemist on justkui pusletükkidega, mida kokku pannes saad pildi ühe perekonna, ühe maja ja ühe riigi saatusest.

Ei saa alahinnata üksikisiku rolli ajaloo arengus

Ei saa öelda, et kõik Adamsoni poolt kirjapandu oleks läbinisti uudne või me oleksime seni ajalugu täiesti moonutatult õppinud. Pigem käsitletakse raamatus neid teemasid ja vaatenurki, mis on ühel või teisel põhjusel seni varju jäänud või on rõhuasetused teised olnud. Kas halbadeks ja headeks peetud ajad on seda tõepoolest olnud? Kui palju on üldse eestlastest nende ajaloo kujunemisel olenenud?

The Washington Times: Koroonaviiruse pandeemia – ajaloo

Tartu Ülikool on töötanud välja erialade kompassi ERKO , mis aitab koolilõpetajal leida edasiõppimiseks sobiva eriala ja suurendab teadlikkust Tartu Ülikooli õppekavadest.

Suurepärase võimaluse selleks annab Malle Salupere aastakümneid kestnud töö tulemusena valminud teos Koidula ja Jannseni ning laiemalt ärkamisaega käsitleva temaatikaga.

Ajaloolase Andres Adamsoni raamatus pole hakatud üle kordama tavapärast ajaloolist põhifaktoloogiat. Autori sõnul piisab lugemise alustamiseks täiesti koolis õpitust. Edasi tuleb faktide üle mõtlema hakata. Ja fakte on raamatus palju.

Näide Muhu rahvarõivastest: „Tegelikult pärinevad nende värvilahendused alles I maailmasõja järgsest ajast, kui meri hakkas randa ajama hulpivaid meremiine, täis miinikollast, tasuta koju kätte tulnud värvainet “

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar