ELi kaubandusalased õigusaktid - Consilium

Meie kaubanduspartnerid

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Tõnu Mertsina USA tööturg reageerib majanduskriisidele kiiremini ja järsemalt, kui Euroopas. Seda, mis on toimunud Ühendriikides, ei saa üks-ühele üle kanda Eestisse. Üldiselt on Eesti tööturg üsna paindlik ja efektiivne. Kahe ja poole kuuga ehk märtsi keskpaigaga võrreldes on registreeritud töötute arv suurenenud Eestis ligi 69 tuhande inimese võrra ehk tollaselt 5,7 protsendilt 7,8 protsendini. Töötukassa töötasu hüvitis on pidurdanud töötute arvu järsemat tõusu. Samas, nagu me teame, on seda töötasu hüvitist pikendatud veel juunini.

Lagarde'i sõnul kaotavad kaubandussõjas mõlemad pooled

Mulle meenub Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei, kes rääkis mullu ERR-ile, et "tugev Euroopa ei allu põhimõttele "jaga ja valitse", mistõttu sellised partnerid [nagu Trump ja Putin] näeksid heal meelel Euroopa Liidu hääbumist". On see parim tunnustus Euroopa Liidu olemasolule ja vajadusele?

JUHTKIRI | Palgahüvitise lõpp, tööturu tõehetk - Eesti

Kas paljud töökohad kaovad? Tööturg on kogu aeg muutuses. Kriis annab muutustele ilmselt täiendava tõuke. Samas reageerib tööturg ja selle struktuur kriisile erinevalt. Mida kauem majandussurutis püsib, seda suuremaid muutusi see tööturul kaasa toob.

Intervjuu Tõnu Mertsinaga – Sharpminder blogi

Tõnu Mertsina Jah, Saksamaa on oma varasemates põhimõtetes kannapöörde teinud. Samas ei ole selles midagi üllatavat või ootamatut, sest siit-sealt, sealhulgas ka ökonomistide hulgas, hakkasid seisukohad EL-i kui terviku toetamise teemal muutuma.

"USA ja tema kaubanduspartnerid peaksid töötama koos konstruktiivselt, et vähendada kaubandusbarjääre ja lahendada kaubandust ja investeeringuid puudutavaid erimeelsusi, laskumata tollide ja mittetolliliste piirangute kehtestamiseni," seisis ülevaates.

Selliseid näiteid on palju ja oleme otsustanud seadusandluse vohamist pidurdada ja tegeleda mõistliku reguleerimisega. On ka tagasi võetud mitmeid õiguslikke algatusi, kuna ühiselt leiti, et need on ülearused.

7567. aasta septembris esitatud komisjoni ettepaneku eesmärk on tõhustada koostööd, määrates kindlaks teabe, mida hakataks vahetama, ning kehtestades teatud tähtajad.

Kuigi suurimad võitjad sellest 755 miljardi euro suurusest taastuspaketist on ilmselt Itaalia ja Hispaania, saab ka Eesti sealt oma osa esialgsete hinnangute järgi 8,8 miljardit. Täpsemalt öeldes, ligi 6,9 miljardit toetusi ja 6,9 miljardit laenuraha.

Kui aga rääkida, et inimesed ei saa päris täpselt aru, mis on seadusandlikult reguleeritud EL-i ja mis rahvusriigi tasandil, milles seisnevad mõne Euroopa seaduse pisikesed nüansid, siis seda pean ma päris loomulikuks. Ka Eesti riigikogust väljunud seaduste puhul ei ole iga kodanik iga pisiasjaga kursis. Kindlasti peab neid asju ka paremini seletama.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar