Ebaseadusliku sõjapidamise areng. Mässajad ja partisanid