Õpik_koos_trykk ISBNiga 9 jaan 2020 | EML

Kafka binaarne allalaadimine

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

    667. 665 9. DETAILI KVALITEET 5. Pärast nimetatud juhiste täitmist lülitatakse kontroller ümber AUTO režii - mile. Pärast nupule vajutamist avatakse programmi täitmist kirjeldav tööaken (Joonis ). 6. Vajutada „Cycle Start“ nuppu töötlemise alustamiseks. Seda on võima - lik teha ainult siis kui kontroller on eelnevalt lülitatud AUTO režiimi. (Joonis ). CNC tööpink alustab programmi täitmist vastavalt juhistele mis on kirjutatud juhtprogrammi. Joonis . Joonis .

    657. 655 9. DETAILI KVALITEET Tolerantside rühm Tolerantsi tüüp Sümbol Tähistused joonistel ja tolerantsitsoonid Pinna asen - ditolerants Paralleelsuse tolerants Ava on paralleelne baasteljega A. Ava ja baastelje paralleelsuse tolerants on 5,56 mm. Pinnad peavad olema paralleelsed tolerantsiga 5,56 mm. Sümmeetria tolerants Väljalõike ja läbimõõdu baastelje A sümmeetri-lisuse tolerants 5,55 mm. Kalde tolerants Tolerants 5,7 mm, kui pind on lähte suhtes kaldu. Asukoha tolerants Ava telg peab olema 5,55 mm läbimõõ - duga silindri piirides. Silindri telgjoon peab olema võrdne ava telgjoonega tasanditel A, B ja C.

    ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

    Jäta kommentaar