RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja